Kaikki mukaan luomaan huomisen seurakuntaa

Huomiseen! on Vihdin seurakunnan laaja tulevaisuusohjelma. Se etsii vastausta siihen, miten seurakunnan tulee kehittyä, jotta se koskettaisi vihtiläisiä vielä kolmen tai jopa 20 vuoden jälkeen.

Kerro meille

Alkuaskeleet otettiin Wuosisatamarkkinoilla, joissa vihtiläisiltä kyseltiin kokemuksia seurakunnasta. Pitkin alkusyksyä vapaaehtoiset haastattelevat ihmisiä julkisilla kohtaamispaikoilla ja kyselevät ajatuksia siitä, miten seurakunta voisi parhaiten palvella. Tätä vaihetta kutsutaan nimellä Kerro meille. Haastattelujen tulokset julkaistaan vuoden 2020 alussa.

Nykyisen strategia-ajattelun keskeinen elementti on osallistaminen. Strategiaa ei enää suunnitella johtoryhmän kammioissa vaan yhdessä kaikkien niiden kanssa, joita työ tavalla tai toisella koskee.

Toinen piirre on ilmiö, jota kutsutaan kehkeytymiseksi. Lopullisia tavoitteita ei lyödä lukkoon oikeastaan missään vaiheessa. Tavoitteet elävät ja muokkautuvat vastaamaan yhä uusiin tarpeisiin. Voi olla, että tästä hankkeesta kehkeytyy jotain sellaista, jota emme tässä vaiheessa osaa aavistaa, edes parhaissa mielikuvissamme.

Huomiseen!-messu ja visiopaja

Varsinainen julkinen avaus tapahtuu sunnuntaina 15.9. klo 12 Nummelan seurakuntakeskuksessa. Messun teemana on lähimmäisyys. Messun jälkeen on tarjolla lounas kaikille osanottajille, minkä jälkeen toteutetaan visiopaja ja Learnig Café -työskentely.

Pajan ideana on miettiä, millainen on unelmiemme seurakunta. Sekä ennen kaikkea, millaiset polut johtavat sinne. Pajan tuotoksia käsitellään syksyn mittaan teemaryhmissä, joiden tehtävänä on ideoita ja ehdottaa konkreettisia kokeiluja seurakunnalle. Kolme parhaaksi arvioitavaa ehdotusta nostetaan koko seurakunnan kokeiluhankkeeksi vuonna 2020.

Olemme puhuneet korkean riskin kokeiluista, eli tehdään jotain sellaista, jolla on hyvät onnistumisen mahdollisuudet mutta jolla samalla on epäonnistumisen riski.

Skenaarioilta

Lokakuun lopulla kirkkovaltuusto ja työntekijäkunnan edustajat kokoontuvat miettimään tulevaisuuden vaihtoehtoja. Tässä skenaarioillassa kysytään, mitkä suuret trendit vaikuttavat seurakuntaan sekä millaisia muutoksia Vihdin kunnan ja seurakunnan alueella tapahtuu. Myös talouden kehityssuuntia tehdään näkyväksi.

Alustavasti olemme ajatelleet, että tutkimme kolmea tulevaisuuskuvaa: hyvä kehityspolku, huono polku sekä todennäköinen tulevaisuus. Mitä teemme, jos seurakunnan talous sakkaa pahasti tai jos seurakunta lakkaa puhuttelemasta ihmisiä? Entä jos kehitys onkin huikeasti positiivisempi kuin mitä osataan ennakoida? Millainen puolestaan olisi todennäköisin suunta? Hyvä johtaminen edellyttää valmiutta toimia erilaisessa olosuhteissa.

Valintojen aika

Vuosi 2020 on kokeilujen ja valintojen aikaa. Syksyn aikana tehty ideointi ja laaja osallistava työskentely tuottaa pohjat tulevaisuuden valinnoille. Kaikki se, mikä toimii, jää edelleenkin kiinteäksi osaksi seurakunnan elämää. Sitä on paljon. Joitain uutta kokeillaan, ja onnistumisten myötä se ehkä vakiintuu osaksi normaalia seurakuntaelämää. Jostain myös luovutaan ja annetaan tilaa uudelle.

Kirkolla on ollut tärkeä rooli Suomen kansan historiassa. Seurakuntaa on tarvittu, ja tarvitaan jatkossakin. Siksi seurakunta on meidän yhteinen asiamme, riippumatta siitä, mikä on suhteemme kirkkoon.

Uskonpuhdistuksen periaate oli, että ”seurakuntaa on jatkuvasti uudistettava”. Sen varsinainen ydin on evankeliumi, joka ei muutu. Mutta sen toimintatapojen tulee kaikissa vaiheissa vastata ihmisten tarpeita.

Tervetuloa luomaan huomisen seurakuntaa. Kerro ajatuksesi, pettymyksesi ja unelmasi. Tule visioimaan tulevaisuutta ja kantamaan vastuuta.

Tulevaisuustyön ohjausryhmässä on allekirjoittaneiden lisäksi Anne Saario, Kaisa Hautio, Jorma Hannikainen, Jaripekka Turtiainen ja Tapio Yliluoma. Projektipäällikkönä toimii Anna Honkanen. Kerromme mielellämme lisää.

 

Tapio Aaltonen, tulevaisuustyön ohjausryhmän puheenjohtaja

Pekka Valkeapää, kirkkoherra

Lisätietoja:

Anna Honkanen
Huomiseen!-tulevaisuustyön koordinaattori
anna.honkanen@evl.fi
040 662 3165