Arkkuhautaus


Siunaustilaisuuden järjestelyistä sovitaan papin kanssa tapaamisessa etukäteen, musiikista sovitaan kanttorin kanssa. Myös siunauskappelin suntio-vahtimestariin (p. 040 8310 640) voi olla yhteydessä siunaustilaisuuden käytännönjärjestelyihin liittyen.

Siunaustilaisuuden alkaessa arkku on yleensä valmiina siunauskappelissa, arkun pääpuoli alttariin päin.

Siunaustilaisuuden kulku


Ohjeita kantajille ja omaisille

Arkkua on hyvä olla kantamassa kuusi kantajaa. Kantajista läheisimmät asettuvat arkun pääpuolelle (arkku on alttarilla pää alttariin päin). Suntio pyytää loppuvirren jälkeen kantajia valmistautumaan (esim. päällystakkien pukeminen). Suntio opastaa kantajia kantoliinojen laittamisessa. Omaiset hakevat kukkavihkot kukkatelineistä mukaansa. Loppusoiton alkaessa lähdetään kantamaan arkkua.

Arkku kannetaan saattokärryjen päälle (kärry kappelin pääovien edessä). Jos arkussa on kahvat, arkkua kannetaan kahvoista, silloin kantoliinat ovat valmiina kärryn päällä.  

Suntio ohjaa saattoväen hautapaikalle ja ohjaa sekä opastaa kantajia arkun hautaan laskussa (arkku lasketaan hautaan vainajan pää hautakiven suuntaan). Suntio opastaa kantoliinojen ylösnostamisessa. Ennen hautaanlaskua voi myös olla rukous (sovitaan papin kanssa etukäteen) ja virsi haudalla.

Vietetään hiljainen hetki haudan äärellä. Omaiset voivat heittää hiekkaa tai kukkia hautaan arkun päälle.

Kate nostetaan haudan päälle, jonka jälkeen voidaan laskea kukat katteen päälle.

(Jos omaiset toivovat, että hauta peitetään osittain arkun hautaanlaskun jälkeen, asiasta sovitaan etukäteen suntion kanssa, ja suntio toimittaa lapiot haudalle).