Yhteisvastuu

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

60 % tuotosta menee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. 20 % käytetään vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa ja 20 % kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön.

Yhteisvastuu 2021 tukee ikäihmisiä

Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys pureutuu ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon

Eri syistä johtuva köyhyys koettelee vanhusväestöä Suomessa ja maailmalla. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä niin Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla.

Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä.

Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus, sairaudet – tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät.

Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy eri tavoin eri puolilla maata. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia. Karua on, että suurin yksittäinen seurakuntien ruoka-avun asiakasryhmä on vähävaraiset vanhukset.

Apua ikäihmisille seurakunnan diakoniatyön kautta
Keräystuotosta 20 prosenttia jää käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen Vihdin seurakunnan alueella.
Lisäksi 10 % auttaa vihtiläisiä ikäihmisiä Kirkon diakoniarahaston kautta. Kirkon diakoniarahasto kohdentaa 10 prosentin osuutensa keräystuotosta ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen. Diakoniarahaston avustukset haetaan Vihdin seurakunnan diakoniatyön kautta, jossa hakijoiden avuntarve tunnetaan ja jokainen avuntarvitsija kohdataan.

Digitaitojen valmennusta iäkkäille
10 %:lla autetaan ikäihmisiä valtakunnallisesti. Keräyksen toinen maanlaajuinen tuotonsaaja on Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto, joka tulee toteuttamaan yhteisvastuuvaroilla ikäihmisille maksutonta digitaitojen opastusta lyhytkursseina vuodesta 2022 alkaen. Opetuksessa käydään läpi  esimerkiksi pankki-, Kela- ja virastoasiointia tietokoneen välityksellä sekä opastetaan laitteiden käytössä ja ongelmakohdissa.

Kaukana tarve on vieläkin suurempi kuin meillä
Yhteisvastuukeräys näkee tärkeäksi tukea avun tarpeessa olevia niin Suomessa kuin maailmalla. Loput tuotosta ohjataan kehittyviin maihin Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.

Keräys alkaa 7.2.2021.

Voit lahjoittaa Vihdin Yhteisvastuukeräykseen:
 - nettilomakkeella: www.yhteisvastuu.fi/vihti
 - pankkitilille: Pohjola FI14 5000 0120 2362 28 viitenumerolla 308647
 - MobilePay-numeroon: 50763

Voit osallistua Vihdin Yhteisvastuutempauksiin: 
 - ostamalla Laulua lahjaksi äidille -tervehdyksen äitienpäiväviikonlopuksi. Ks. lisätietoa Laulua lahjaksi äidille -artikkelista.

- muista hankkeista tulossa lisätietoa mm. Facebook-sivullamme 

Keräyslupa RA/2020/639/Kirkkopalvelut
www.yhteisvastuu.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

YouTube-video