Uutislistaukseen

Vihdin seurakunta hakee Kirkon ympäristödiplomia

Varovainen toive on saada diplomi jouluksi, prosessin takia haku saattaa kuitenkin mennä kevääseen 2024. Ympäristödiplomi on seurakuntia varten räätälöity väline, joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta. Diplomin myöntää lopulta Kirkkohallitus (viideksi vuodeksi kerrallaan). Diplomiseurakunnat toteuttavat omaa ympäristöohjelmaansa ja tavoittelevat kukin oman ohjelmansa mukaisia muutoksia tai tuloksia omassa toiminnassaan. 

Vihdin seurakunnassa on ympäristötyöryhmä, joka tällä hetkellä valmistelee omaa ympäristöohjelmaa. Ryhmään kuuluu työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Ryhmää johtaa ympäristövastaava Jaana Mäkinen. 

 

Taustaa:

Kirkolla on vuodesta 2001 ollut käytössä oma, seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä "Kirkon ympäristödiplomi". Kirkon ympäristöjärjestelmä on varsin laajalti käytössä seurakunnissa. Ympäristödiplomi toimii työkaluna, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita ja jossa monia strategiassa esitettyjä tavoitteita on myös tarkennettu.

Lisää tietoa seuraavista linkeistä:


Hiilineutraali kirkko Kirkon energia- ja ilmastostrategia - evl.fi
Kirkon ympäristödiplomi - evl.fi

Lisätietoja

21.9.2023 19.48