Se löytyi -missio Vihdissä

Se löytyi -missioon valtakunnallinen mediatapahtuma, jonka tavoitteena on evankeliumin välittäminen koko Suomeen. 

Tapahtuma kestää neljän viikon ajan 19.9.–16.10.2022 välisenä aikana ja Vihdissä Se löytyi -mission päätapahtumaa tapahtumaa vietetään Vihdin kirkossa lauantaina 15.10.

Mission avulla halutaan nostaa puheenaiheeksi se, mitä yhteys Jumalaan merkitsee henkilökohtaisella tasolla ja ihan tavallisen arjen keskellä. Lisäksi missiossa halutaan tuoda esille diakoninen ulottuvuus, sillä evankeliumia on tarkoitus välittää myös käytännön tekoina. Missio myös haastaa kristittyjä kohtaamaan eri-ikäisiä yksinäisyydestä kärsiviä lähimmäisiä. Eri mediavälineet (televisio, radio, printtimedia, internet, sosiaalinen media) ovat mukana jakamassa evankeliumin sanomaa jokaiseen kotiin.

Vihdistä mukana ovat Vihdin ev.lut. seurakunnan lisäksi mm. Nummelan adventtiseurakunta, Nummelan helluntaiseurakunta ja Vihdin vapaaseurakunta. Seurakunnilla on yhteisiä tempauksia, ja yhteinen päätapahtuma on lauantaina 15.10. Vihdin kirkossa. Mukana olevien seurakuntien tapahtumista saa tarkemmin tietoa seurakuntien omilta nettisivuilta. Valtakunnalliseen missioon voi tutustua missio2022.fi -internetsivuilla.

Vihdin seurakunnan yhteyshenkilö Nina Kuvaja:
 - Parasta tässä missiossa on se, että suomalaiset kristityt haluavat olla yhdessä kertomassa ihmisille rakastavasta ja armahtavasta Jumalasta sekä ilosanomasta, joka on tarkoitettu meille jokaiselle. Erilaisista opillisista eroista huolimatta meillä on yhteinen sanoma Jeesuksesta, joka haluaa lahjoittaa meille anteeksiannon, mielekkään elämän ja toivoa täynnä olevan tulevaisuuden. Olet lämpimästi tervetullut mukaan ilosanoman jakamiseen sanoin ja teoin!  

Se löytyi valtakunnallisesti www.seloytyi.fi
Yhteydenotot Vihdissä missio2022.vihdinseurakunta@gmail.com

Se löytyi Vihdin päätapahtuma
Vihdin kirkko la 15.10.2022 klo 16-17.30