Virkatodistus ja sukuselvitys


Virkatodistusta tarvitaan pääsääntöisesti perunkirjoitusta varten, ja yleensä sukuselvitys laaditaan vainajasta. Sukuselvityksellä tulee kattaa vainajan elämä aukottomasti 15 ikävuodesta lähtien aina kuolemaan saakka.  

Kuolinhetken seurakunta todistaa vainajan elämänvaiheet kuolemasta taaksepäin 1.10.1999 saakka. Sitä aikaisemmista vaiheista omaisten tulee pyytää virkatodistus kustakin seurakunnasta, jossa vainaja on 15 ikävuoden jälkeen ollut kirjoilla.

Viimeisimmässä virkatodistuksessa on lueteltu vainajan kaikki perilliset ajantasaisin tiedoin, joten erillisiä elää-todistuksia ei enää tarvita perunkirjoitusta varten.

Virkatodistusten tilaamiseen kannattaa varata reilusti aikaa. Lain mukaan perunkirjoitus tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. 

Vihdin seurakunnasta on mahdollista tilata virkatodistuksia myös sukututkimusta varten. Sukututkimusta varten laadittavien virkatodistusten toimitusaika on pidempi.

 

Perittävät maksut

Maksuttomat todistukset
Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostettu seurakunnan jäsenen perustietoja sisältävä elää-todistus on maksuton. Maksuttomaan todistukseen ei merkitä tietoja esimerkiksi muutoista, henkilöhistoriasta tai muista henkilöistä.

9 euroa maksavat todistukset
Mikäli virkatodistukseen tulee enemmän (esim. aviopuolisoa, lapsia tai muita henkilöitä koskevia) tietoja, ja kaikki tiedot löytyvät joko jäsentietojärjestelmästä tai perhelehtikortistosta, todistus maksaa 9 euroa.

 

30 euroa maksavat todistukset
Jos virkatodistukseen haetaan enemmän kuin yksi tieto vanhoista kirkonkirjoista, todistus maksaa 30 euroa

Sukututkimus ja tieteellinen tutkimus
Sukututkimusta varten tehtävän todistuksen perushinta on 30 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä yli 30 minuuttia, perushinnan lisäksi veloitetaan 15 euron lisämaksu jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.

Tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta peritään vähimmäishintana 30 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 12 euroa.
 
Muut maksut
Kirkkoherranviraston tai keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta peritään 9 euroa sivulta. Maksuttoman elää-todistuksen lähettämisestä ei veloiteta toimitusmaksua, maksullisen todistuksen lähettäminen maksaa 5,50 euroa. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan erillisen laskun lähettämisestä lisäksi 5,50 euroa. Faksin lähettämisestä ei peritä maksua. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa. 


Kirkkolain 16 luvun 11§:n 2 momentin mukaan kirkkohallitus määrää kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta seurakunnille ja keskusrekistereille perittävän maksut.

 

Tilaa virkatodistus 

Huom! Tällä lomakkeella voi tilata ainoastaan suomenkielisen virkatodistuksen vain Vihdin seurakunnasta. Todistukset tulee tilata jokaisen seurakunnan omalla verkkotilauslomakkeella tai puhelimitse asioimalla.