Virkatodistus ja sukuselvitys

 

Virkatodistukset ja sukuselvitykset, kirkollisten toimitusten rekisteröinti ja avioliiton esteiden tutkinta siirtyy 1.1.2021 alkaen Espoon aluekeskusrekisterille.

Virkatodistuksien sähköinen tilaus

Virkatodistuksien tilaus sähköisesti oheisen linkin kautta alkaen 1.1.2021, paina tästä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä
 

----


Virkatodistusta tarvitaan pääsääntöisesti perunkirjoitusta varten, ja yleensä sukuselvitys laaditaan vainajasta. Sukuselvityksellä tulee kattaa vainajan elämä aukottomasti 15 ikävuodesta lähtien aina kuolemaan saakka.  

Kuolinhetken seurakunta todistaa vainajan elämänvaiheet kuolemasta taaksepäin 1.10.1999 saakka. Sitä aikaisemmista vaiheista omaisten tulee pyytää virkatodistus kustakin seurakunnasta, jossa vainaja on 15 ikävuoden jälkeen ollut kirjoilla.

Viimeisimmässä virkatodistuksessa on lueteltu vainajan kaikki perilliset ajantasaisin tiedoin, joten erillisiä elää-todistuksia ei enää tarvita perunkirjoitusta varten.

Virkatodistusten tilaamiseen kannattaa varata reilusti aikaa. Lain mukaan perunkirjoitus tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. 

 

Perittävät maksut

Maksuttomat todistukset
Maksuttomia todistuksia ovat todistus avioliiton esteden tutkinnasta sekä muut lain mukaan maksuttomasti annettavat todistukset.

9 euroa maksavat todistukset
Todistus maksaa 9 € mikäli tietoa haetaan perhelehdistä tai kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä.

Kirjamuotoisista kirkonkirjoista haettava yksittäinen tieto todistukselle maksaa 9 € (päähenkilön yksittäinen avioliitto-, muutto- tai kuolintieto tai kirkolinen toimistus).

Elää-todistus, ote kastekirjasta, monikielinen vierkatodistus tai englanninkielinen vihkitodistus maksavat kukin 9 €/todistus.

 

 

30 euroa maksavat todistukset
Jos virkatodistukseen haetaan enemmän kuin yksittäinen tieto kirjamuotoisista kirkonkirjoista, todistus maksaa 30 €.
Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin tuolloin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta 30 €/todistus.

Sukututkimus ja tieteellinen tutkimus
Sukututkimusta varten tehtävän todistuksen perushinta on 45 €. Jos laatimisesta aiheutuu työtä yli 30 minuuttia, perushinnan lisäksi veloitetaan 20 € lisämaksu jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.

Tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta peritään vähimmäishintana 45 €. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa.
 
Muut maksut
Kirkonkirjojen tietoihin perustuvan, aiemmin laaditun todistuksen kopio maksaa 9 €.
Todistuksista peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 €, joka sisältää myös laskutuksen.
Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. 
Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus sekä laskutuksesta, että todistuksen toimituksesta peritään 5,50 €.
Maksukehoituksesta veloitetaan 5 €.
Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuva työ maksaa 45 €. Jos kopionnista aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 €. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 €/kuva.


Hinnat voimassa 1.1.2020 lähtien
(Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista)