Virkatodistukset perunkirjoitusta varten

 

Vainajasta tilataan sukuselvitysmuotoinen virkatodistus siitä seurakunnasta, jossa vainaja oli kuollessaan jäsenenä.

 

Viimeisin seurakunta antaa todistuksen, joka kattaa vainajan perhetiedot 1.10.1999 lähtien aina kuolemaan asti. 

 

Virkatodistukset ennen ajanjaksoa 1.10.1999 täytyy tilata niistä seurakunnista missä vainaja on kulloinkin asunut. Virkatodistus tilataan vainajan 15 - ikävuodesta lähtien kuolemaan asti, ns. katkeamaton virkatodistusketju. 

 

Mikäli vainajasta tehtävälle todistukselle on merkitty lasten kohdalle elää - tieto, ei heistä tilata enää erillistä virkatodistusta. Tieto on tarkastettu koko suomen yhteisestä jäsentietojärjestelmästä, ei ole väliä missä paikkakunnalla elossa oleva henkilö asuu. 

Vainajan puolison tiedot tulevat samalle todistukselle ja elää tieto tarkistetaan myös. Puolisosta täytyy tilata virkatodistukset niistä seurakunnista, joissa hän on ollut avioliiton aikana kirjoilla. (jos on ollut kirjoilla eri seurakunnassa kuin vainaja)

 

Henkilön kuollessa naimattomana ja lapsettomana täytyy hänen perunkirjoitustaan varten tilata sukuselvitysmuotoiset virkatodistukset seuraavasti:

- vainajasta itsestään 15 - ikävuodesta lähtien, kuolemaan asti. Kaikista niistä seurakunnista joissa hän on ollut kirjoilla, katkeamaton virkatodistusketju

- vainajan vanhemmista 15 - ikävuodesta lähtien, kuolemaan asti. Kaikista niistä seurakunnista joissa he ovat olleet kirjoilla, 15 - ikävuodesta lähtien. (molemmista vanhemmista, ovat avioliiton aikana samalla todistuksella, ennen avioliittoa todistukset ovat erillisiä)

- vainajan sisaruksista seuraavasti:

 

Jos vainajasta tehdylle todistukselle on sisaruksesta merkitty elää - tieto, ei erillistä todistusta sisaruksesta perunkirjoitusta varten tarvita. (hänen kohdassaan lukee virkatodistuksessa esim. elää, Vihti evl). Tieto on tarkastettu koko suomen yhteisestä jäsentietojärjestelmästä, ei ole väliä missä paikkakunnalla elossa oleva henkilö asuu. 

 

Jos sisaruksen henkilötunnusta ei ole virkatodistusta tekevällä seurakunnalla käytössä, on hänelle merkitty todistukseen muuttotieto. Silloin hänestä täytyy tilata todistus siitä seurakunnasta mihin hän on muuttanut ja on jäsenenä elossa. 

 

Mikäli hän on kuollut, täytyy kuolleesta sisaruksesta ja hänen lapsistaan tilata todistukset 15- ikävuodesta lähtien aina kuolemaan asti, sukuselvitysmuotoinen katkeamaton virkatodistusketju. Jos kuolleen sisaruksen lapsi on elossa, riittää hänestä todistuksessa oleva elää -merkintä, erillistä omaa todistusta ei tarvita.

 

Mikäli todistuksessa henkilön kohdalla lukee: ei tässä jäsenrekisterissä, tarkoittaa tämä sitä, että hän ei ole Suomen ev. lut. kirkon jäsenrekisterissä ja hänestä täytyy tilata virkatodistus perunkirjoitusta varten maistraatista. 

 

Lisätietoa ja neuvoja virkatodistusten tilaamiseen saa seurakuntien kirkkoherranvirastoista.

Tilaa virkatodistus