Papinsaari

Vihdin seurakunnan omistama yksityinen luonnonsuojelualue

järvinäkymä Papinsaari

Niittyrinne 8 (HiiPu:n kerhotila tässä osoitteessa), 03100 Nummela

Papinsaari on 11,3 hehtaarin kokoinen saari Nummelan edustalla. Vuonna 2023 siitä tuli Vihdin seurakunnan omistama yksityinen luonnonsuojelualue.

”Olemme tässä 11 hehtaarin saaressa kiitollisella ja iloisella mielellä. Tästä saaresta on tullut luonnonsuojelualue ja sellaiseksi se pian siunataan. Tämän saaren linnut laulavat kiitoslaulua ja kasvikunta kasvaa rehottaa vapaasti. Tähän saareen tulevat ja tätä saarta lähestyvät ihmiset voivat nähdä palasen rehevää eteläsuomalaista luontoa, luontoa, jolla on sellaisenaan itseisarvo kasvien ja eläimien kotina. Pikkuriikkisellä tavalla tämä suojeltu saari edistää luonnon monimuotoisuutta, patoaa lajikatoa ja sitoo hiilidioksidia. Olkoon tämä saari ikiajoiksi paikka, jossa luonto, sen maaperä, kasvit ja eläimet sekä ihminen itse osana luontoa voivat hyvin!” (Kirkkoherra Pekka Valkeapään puhe Papinsaaressa pidetyn luontomessun alussa 3.9.2023)

 

 

Papinsaari on 11,3 hehtaarin kokoinen saari Nummelan edustalla. Vuonna 2023 siitä tuli Vihdin seurakunnan omistama yksityinen luonnonsuojelualue.

Papinsaaren metsäalue liitettiin METSO-ohjelmaan vuonna 2023. Se tarkoitti Vihdin seurakunnalle maan omistusoikeuden säilymistä, mutta metsä rauhoitettiin pysyvästi ja alueelle perustettiin yksityinen luonnonsuojelualue. 

Aloitteen Papinsaaren suojelemiseksi toimitti seurakunnalle Helena Stockinger vuoden 2021 lopulla. Aloitteen allekirjoitti 24 henkilöä. Esitys hyväksyttiin kirkkoneuvoston kokouksessa 29.3.2023 yksimielisesti. Tasan kolme kuukautta myöhemmin pääsi Ely (Elinkeino- Liikenne- ja Ympäristökeskus) tekemään ilmoituksen luonnonsuojelualueen perustamispäätöksestä.

Papinsaareen saa rantautua ja saaressa saa käydä, myös telttailla. Metso-suojelusta seuraa se, että puustoa ja pensaita ei saa poistaa eikä käyttää edes polttopuuksi. Kasvillisuus ja eliöstö on rauhoitettu.

Kaukoilan tila on lahjoittanut Papinsaaren Vihdin seurakunnalle aikoinaan.

– Lahjoitus oli tarkoitettu Vihdin kunnan ja seurakunnan asukkaiden vapaaseen virkistyskäyttöön. Nyt tämä meni lahjakirjan mukaisesti, mistä kiitinkin neuvostoa. Olen sydämestäni onnellinen, samoin kuin muutkin tilan perilliset, sanoo Kaukoilan tilan isäntä Paavo Säiläkivi, kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvoston jäsen. (Lainaus Länsi-Uusimaasta 30.3.2023/Marja Keski-Luopa)

Saaren nuotiopaikan, uimarannan ja veneen rantautumispaikan alueet on raivattu maaliskuun alussa ely-keskuksen suostumuksella.

Saaren sisäosassa on hyvä liikkua, rantaviivalla on paikka paikoin tiheää. Saaren itäpuolella on kallioniemi, jossa pääsee rantautumaan. Useampi vene mahtuu läheiselle, raivatulle rantautumispaikalle. Myös toisella puolella saarta voi rantautua.

Kalasääksi on pesinyt Papinsaaressa vuosia.

 

 

Konkreettisilla toimilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kirkko on toivon kantaja. Ilmastoahdistuksen ja pessimismin keskellä se luo toivoa ja innostaa jäseniään ja muita ihmisiä työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kirkon oma energia- ja ilmastostrategia on vuodelta 2019. Sen mukaisesti kirkko sitoutuu kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.


METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma (2014-2025). Metso on ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke ja toimintaohjelma. Sen tavoite on, että maanomistajien vapaaehtoisesti tarjoamia alueita perustetaan yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi, hankitaan valtiolle tai rauhoitetaan määräajaksi yhteensä 96 000 hehtaaria vuoteen 2025 mennessä. Tukemalla metsäisten elinympäristöjen säilymistä metsien suojelulla tai luonnonhoidolla parannetaan niin uhanalaisten kuin kaikkien muidenkin metsälajien elinolosuhteita sekä autetaan niitä sopeutumaan ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin ympäristömuutoksiin.

 

Vihdin seurakunnan ympäristötyöryhmää johtaa Jaana Mäkinen
jaana.makinen@evl.fi

Sijainti kartalla