Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. (1 Kor. 13:13) 

Tahdon!

Avioliittoon vihkiminen liittää pariskunnan toisiinsa Jumalan silmissä ja lain edessä. Kirkollinen avioliittoon vihkiminen voi tapahtua kirkossa, kotona, kirkkoherranvirastossa tai muussa sovitussa paikassa. Tilaisuus voi olla pieni tai suuri.  

Vihkimisessä rukoilemme Jumalan siunausta avioparille ja heidän yhteiselle tulevaisuudelleen. Jumalan siunaus ja yhteinen tahto kantavat myötä- ja vastoinkäymisissä.

Vihkitoimituksesta voitte sopia ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Sieltä saatte myös tietoa tarvittavista asiakirjoista, kuten avioliiton esteiden tutkimisesta eli kuulutuksista, sekä muista käytännön asioista. Vihkipappi ottaa teihin yhteyttä! Hänen kanssaan voitte sopia käytännön järjestelyistä. Kanttori vastaa avioliittoon vihkimisen musiikista. Mikäli teillä on erityisiä toiveita musiikin suhteen, tulee kanttoriin olla yhteydessä hyvissä ajoin. (ks. erillinen linkki oikeassa palkissa)

 

Kesän 2020 vihkiaikoja voi jo varata! Soita 09 3478 5048 arkisin klo 9-15.


Kenet voidaan vihkiä kirkollisesti?


Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Jos toinen kihlakumppaneista ei ole evankelisluterilaisen kirkon jäsen, pari voidaan vihkiä kirkollisesti, jos kirkkoon kuulumaton kuuluu johonkin muuhun kristilliseen uskontokuntaan.

Maistraatissa toimitetun siviilivihkimisen lisäksi voidaan toimittaa avioliiton kirkollinen siunaaminen. Avioliiton siunaaminen voidaan toimittaa vaikka kumpikaan puolisoista ei kuuluisi kirkkoon.

 

Avioliiton esteiden tutkinta


Avioliiton esteiden tutkinta suoritetaan kirkkoherranvirastossa tai missä tahansa maistraatissa aikaisintaan 4 kuukautta tai viimeistään 7 päivää ennen vihkimistä. 
Esteiden tutkintaa pyydetään henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastosta täyttämällä esteidentukintalomakkeet, voit ladata alla olevasta linkistä kyseiset lomakkeet tai lomakkeet voidaan postittaa kotiosoitteeseen, p. 09 3478 500.

Täältä saat lisätietoa ja voit tehdä tilauksen avioliiton esteiden tutkinnasta.

Tästä saat tietoa tietoturvasta avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä

Kirkon varaaminen


Vihkivarauksia otetaan nyt vuodelle 2020. Erityisesti kesävihkimisten kohdalla on hyvä olla ajoissa liikkeellä. Kirkosta ei peritä vuokraa oman seurakunnan jäseniltä. Ulkoseurakuntalaisilta peritään 350 €:n tilavuokra. Pappi ja kanttori eivät peri palkkiota. Tilavaraukset p. 09 3478 5048.

Vihkiminen voidaan toimittaa myös kodissa, juhlapaikassa tai muussa sopivassa paikassa, myös seurakunnan eri tilat ovat käytössänne.  Myös kirkossa voi mennä pienimuotoisesti naimisiin. Todistajat voi tarvittaessa pyytää seurakunnasta.


Vihkiharjoitus


Vihdissä pappi tapaa vihkiparin ennen häitä. Papin kanssa tutustutaan, keskustellaan avioliiton merkityksestä ja rakkaudesta sekä käydään läpi vihkimiseen liittyviä asioita. Hänen kanssaan voidaan myös harjoitella toimitusta etukäteen.

Täältä voitte ladata vihkimisessä käytettävän kaavan ja miettiä valmiiksi tekstejä, jotka haluatte vihkitoimitukseenne.

 

Häät ulkomailla


Ulkomailla suoritettavasta vihkimisestä löytyy tietoja Kirkon ulkosuomalaistyön sivuilta. 

Tietoja kirkollisen vihkimisen merkityksestä, edellytyksistä ja käytännön järjestelyistä saa Suomen luterilaisen kirkon kotisivuilta.

Häät Vihdin kirkossa, hääpari, pappi, alttari