Päivi Illi

vs. diakoni

Päihde- ja mielenterveystyö, yksin asuvat työikäiset


Ayda Meskanen

Diakoni

Ikäihmisten parissa tehtävä työ, diakoninen vapaaehtoistyö


Päivi Savolainen-Kauppila

Johtava diakoni

Maahanmuuttajatyö, parisuhdetyö ja väkivaltatyö