Uutislistaukseen

Nummelan kirkossa lahjoitettiin kuusentaimia edellisenä vuonna kastetuille

lapsi ja kuusentaimi

Edellisenä vuonna kastetuille lahjoitettiin oma kuusentaimi

Vuonna 2022 kastetut saivat alkuvuodesta kotiinsa seurakunnasta kirjeen. Kirje oli kutsu tilaisuuteen, jossa heille haluttiin lahjoittaa puun taimi. Idea taimien lahjoittamisesta on tullut seurakunnan ympäristövastaava Jaana Mäkiseltä. Taimia lahjoitettiin kastetuille ensimmäistä kertaa vuonna 2022, jolloin Nummelan seurakuntakeskukselle kutsuttiin vuonna 2021 seurakuntaan kasteen kautta liittyneet. Tänä vuonna taimien siunaamistilaisuus kokosi kirkkoon yli 100 henkilöä. Tilaisuudessa kirkkoherra Pekka Valkeapää siunasi taimet, puutarhuri jakoi taimien hoito-ohjeet ja ihmisille tarjottiin kahvia. Taimet lahjoitti Vihdin Metsänhoitoyhdistys.

Taustaa:

Vihdin kirkonkylässä sijaitsevan maisema- ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän Haudankallion alueen metsänhoitosuunnitelma puunkaatoineen herätti vastustusta kaksi vuotta sitten 2021. Ensimmäisessä maisematyölupahakemuksessa oli haettu lupaa yli 50 huonokuntoisen puun kaatoon. Myöhemmin suunnitelmaa tarkennettiin, jolloin vain kaikkein huonokuntoisimmille kuusille kuntopolun ja uimarannan välittömästä läheisyydestä haettiin kaatolupaa. Vihdin seurakunta on maanomistajana vastuussa Haudankallion turvallisuudesta yhdessä maata vuokranneen Vihdin kunnan kanssa. Vihtiläiset osaavat arvostaa puita ja toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen puolesta. Ensimmäisen maisematyölupahakemuksen vastustus kertoi juuri tästä. Tästä sai myös seurakunnan lastenohjaaja ja ympäristövastaava Jaana Mäkinen ajatuksen taimien lahjoittamisesta uusille seurakuntalaisille.

”Puu symbolisoi isoja asioita. Tuntuu merkittävältä lahjoittaa taimi ja ihmiset ovat yhtä lailla otettuja eleestä. Tämä tuntuu asialta, josta toivoisi perinnettä”, summailee Jaana.

Vihdin seurakunta on hakemassa kirkon ympäristödiplomia. Kirkon ympäristödiplomi viitoittaa suuntaa ja antaa konkretiaa ympäristövastuun toteuttamiseen seurakunnan työssä ja toiminnassa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ympäristötyön pohjana ovat Kirkon energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030, Kirkon ilmasto-ohjelma Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus sekä Kirkon ympäristöjärjestelmä eli Kirkon ympäristödiplomi. Hiilineutraali kirkko 2030 -strategian suosituksena on, että kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja Kirkkohallituksella on Kirkon ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä.

Lisää tietoa seurakunnan ympäristötyöryhmästä ja ympäristötyöstä:

17.5.2023 12.58