Uutislistaukseen

Kirkonkylän seurakuntatalon kohtalo sittenkin vielä auki

25.10. teki kirkkoneuvosto yksimielisen päätöksen siitä, mitä se aikoi esittää valtuustolle: Vihdin kirkonkylän sisäilmaongelmien takia suljettu seurakuntatalo tulisi purkaa ja tilalle harkita uudisrakennusta. Eilen 4.11. pidetyssä kokouksessa toivoi kirkkoherra Pekka Valkeapää kuitenkin vielä selvitettävän, onko rakennus mahdollista myydä. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen talousjohtaja Tapio Yliluoma päätyi esittämään, että myynnin lisäksi selvitettäisiin vielä rakennuksen saneerausmahdollisuutta ja saneeraukselle kilpailutettua hintaa. Kirkkoneuvoston esitys valtuustolle tulee siis olemaan seuraavanlainen:

1) aloitetaan seurakuntatalon myyminen,
2) teetetään Vihdin seurakuntatalon korjaussuunnitelmat ja saneerauksen kilpailutus.
Mikäli seurakuntataloa ei saada myytyä määräajassa (10kk) tai saneerauskorjaus osoittautuu liian kalliiksi, esitetään valtuustolle seurakuntatalon purkamista (3).

Kirkkovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 14.11.

5.11.2019 13.02