Uutislistaukseen

Mikä tekee seurakunnan?

Nyt puhutaan seurakunnasta! Pyörittelen ajatusta, sillä moderoin ensi sunnuntaina Nummelan seurakuntakeskuksella keskustelutilaisuutta, jossa siitä vasta puhutaankin. Tässä esittelen teille siis lyhyesti ja valikoiden näkemyksiäni siitä, miten seurakuntaa tai käsitystä siitä voisi hahmottaa.

 

Arkikielessämme seurakunta ja kirkko saattavat saada saman merkityksen. Omana lähtökohtanani on tarkastella Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntakäsitettä ymmärtäen sen paikalliseksi yksiköksi. Vihdin seurakuntaan kuuluu ihmisiä, jotka pääsääntöisesti asuvat Vihdin kunnassa. Kirkon tilastojen mukaan lokakuussa 2019 Vihdin seurakuntaan kuului 19 784 henkilöä. Mikä tämän joukon itseymmärrys omasta olemassaolostaan on?

 

Katekismuksen mukaan ”kirkko, kristillinen seurakunta, on armahdettujen syntisten yhteisö, joka luottaa Jumalaan ja jossa Pyhä Henki herättää uskon ja rakkauden”. Tästä käsin itseymmärrys lähtee hengellisistä tarpeista ja uskollisuudesta Jumalalle.

 

Seurakunnan perustehtäviin kuuluu hengen johdatuksen lisäksi palvella ja auttaa. Tämä konkretisoituu aivan erityisellä tavalla seurakuntien diakoniatyössä. Diakoniatyö ja sen toiminnan tukeminen on monille ihmisille syy kuulua kirkkoon, omaan seurakuntaansa. Myös seurakuntien tekemä lapsi- ja nuorisotyö saattavat olla sellaisia.

 

Mitkään näkemykset, tässä mainitsemattomatkaan, eivät tietenkään sulje toisiaan pois ja parhaimmillaan ne ehkä täydentävätkin toisiaan. Mutta oikeaa vastausta kysymykseen siitä miksi jäsenet haluavat kuulua seurakuntaan tuskin on olemassa. Syyt kuitenkin kiinnostavat! Syyt kiinnostavat minua ja ne kiinnostavat seurakunnan Huomiseen! -tulevaisuustyöryhmän vetäjiä. Jos sinäkin kiinnostut, toivotan sinut tervetulleeksi sunnuntaina 24.11. klo 16-17.30 Nummelan seurakuntakeskukselle (Kappelitie 5). Teemafoorumin aiheena on ”Mikä on seurakunta?”. Tulevaisuustyöryhmän vetäjä Tapio Aaltonen alustaa ja sen jälkeen käydään keskustelua sekä paneelissa että yleisesti. Paneelivieraina Jorma Hannikainen, Kaisa Hautio ja Nora Ikäheimo. Tervetuloa myös kaikki te, jotka epäilette omia syitänne kuulua tähän yhteisöön! Tai te, jotka vasta harkitsette jäsenyyttä! Nyt puhutaan!

 

Tilaisuutta pääsee seuraamaan myös täältä http://youtu.be/TFFpsUFuu-k

 

Outi Hänninen
Kirjoittaja on Vihdin seurakunnan vs. tiedotussihteeri, joka innolla seuraa seurakunnassa käynnissä olevaa tulevaisuustyöhanketta. Huomiseen! -tulevaisuustyöstä lisää etusivun Huomiseen! - linkin alta.

22.11.2019 14.07