Uutislistaukseen

Kirkolliskokousvaalit ja hiippakuntavaltuustovaalit

Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit toimitettiin 11. helmikuuta 2020. Papit valitsivat omat edustajansa lääninrovastien johtamissa kokouksissa ja maallikot eli seurakuntien luottamushenkilöt omat edustajansa seurakuntaneuvoston kokouksessa.
Kirkolliskokoukseen valittiin yhteensä 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikkoedustajaa. Kuhunkin hiippakuntavaltuustoon valittiin yhteensä 14 maallikkojäsentä ja 7 pappisjäsentä.

Kirkolliskokous päättää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppia ja kirkon työtä koskevista keskeisistä linjauksista. Se päättää myös kirkon hallinnosta ja taloudesta. Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa vastaten muun muassa hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta.

Uuden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta, 1.5.2020–30.4.2024. 

Hiippakuntavaltuustoon valittiin Vihdistä Pentti Aspila

Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Aspila valittiin hiippakuntavaltuustoon. 

Kirkolliskokoukseen valitut edustajat

Vihdin seurakunnasta ei valittu pappisedustajia eikä maallikkoedustajia kirkolliskokoukseen.

Espoon hiippakunnasta valittujen nimet löytyvät täältä:

http://www.espoonhiippakunta.fi/paatoksenteko/kirkolliskokousedustajien-ja-hiippakuntavaltuuston-jasenten-vaalit-2020/hiippakunnallisten-vaalien-11-2-2020-alustava-tulos/
 

Kaikkien hiippakuntien valitut puolestaan löytyvät seuraavan linkin takaa:

http://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkolliskokous/kirkolliskokousvaalit/kirkolliskokousvaalien-alustavat-tulokset
 

Vaalilautakunnat kokoontuvat vahvistamaan vaalien alustavan tuloksen maanantaina 17.2.2020.

 

13.2.2020 13.06