Uutislistaukseen

Suunnitteilla uusi siunauskappeli - ja monitoimirakennus

Vihdin siunauskappeli- ja monitoimirakennuksen havainnekuva.

Vihdin siunauskappeli ja monitoimirakennus, havainnekuva on suuntaa-antava. Suunnitelmaan saattaa tulla vielä muutoksia eikä kuvassa näy kaikki rakennetekniset yksityiskohdat.

Nykyisen Vihdin siunauskappelin tilalle on suunnitteilla yhdistetty siunauskappeli- ja monitoimirakennus. 
Rakennuttajana hankkeessa toimii Vihdin seurakunta ja pääsuunnittelijaksi hankkeeseen on nimetty arkkitehti Laura Paunila, joka kertoo hankkeesta näin:

Kestävät ja pitkäikäiset rakenneratkaisut
Vihdin hautausmaalla sijaitseva siunauskappeli joudutaan vakavien kosteusvaurioiden vuoksi purkamaan. Rakennuksen toiminnoille on selkeä tarve ja uuden kappelin suunnitteluprojekti on käynnissä. Uuden rakennuksen suunnittelussa on haluttu kiinnittää erityistä huomiota rakenneratkaisujen terveellisiin ja pitkäikäisiin valintoihin ja sisäilman laatuun. Suunnittelussa on haettu mallia myös perinnerakentamisesta, rakenteet ovat muovittomia, hengittäviä ja ilmanvaihdossa hyödynnetään painovoimaista mallia. Rakennuksesta halutaan toteuttaa Vihtiläisille laadukas ja kestävä.

Toiminnot ja tehokas pohjaratkaisu
Vihdin hautausmaan vanhassa kappelissa kerrosneliöitä oli noin 320 ja tiloissa toimi vainajiensäilytys, kappelisali sekä muutama huonetila. Uudessa rakennuksessa kerrosneliöitä on noin 265 ja tiloihin sisällytetään kappelisali, aulatilat, wc-tilat, vainajiensäilytystila, vainajan näyttötila, hautausmaan henkilökunnan sosiaalitilat, puutarhurin vastaanottohuone, varastotila, tekniset tilat jne. Kokonaisuus on toteutettu hyvin kompaktisti ottaen huomioon useat eri toiminnot. Neliöt on käytetty tehokkaasti painottaen rakentamisen kustannustehokkuutta varmistaen samalla tilojen toimiva mitoitus sekä esteettömyys.

Kokonaisuuden yhteen sovittaminen
Suunnittelupähkinä oli sovittaa yhteen ehjäksi arkkitehtuurilliseksi kokonaisuudeksi erityyppiset ja -henkiset toiminnot kuten sosiaalitilat, vainajiensäilytystila ja kappelitilat. Kantavaksi ideaksi muodostui “tila tilassa” -ajatus. Kappelirakennukselle ominainen korkea ulkokuori nivoo esteettisesti kaikki toiminnot yhteen saman ulkokuoren alle. Kappelisali on avointa tilaa kattoon asti ja avoin kattotila jatkuu koko rakennuksen matkalta myös sosiaali- ja vainajiensäilytystilojen yläpuolella. Sosiaali- ja vainajiensäilytystilat ovat korkeampaan sisätilaan sijoitetut matalammat kuutiot, joista avataan näkymiä muunmuassa rakennuksen sisäisillä kattoikkunoilla ympäröiviin sisätiloihin.

Sovittaminen ympäristöön
Hautausmaalle saavutaan kauniin Vihtiläisen perinnemaiseman läpi, kumpuilevan maalaismaiseman muodot avarine näkymineen ja kauniine vanhoine rakennuksineen kiehtoo saapujan silmää. Kappelin arkkitehtuurissa on haettu elementtejä, jolla se istutetaan osaksi vanhaa perinnemaisemaa. Rakennuksen muotokielessä on paljon perinteisiä kirkollisen rakentamisen elementtejä. Materiaalivalinnoissa tulee näkymään puupinnat, rapatut pinnat ja lattian kivipinta joilla haetaan aitoa materiaalin tuntua sekä tekijänsä kädenjälkeä. Jotta arkkitehtuurissa näkyy myös ajan henki, on perinteisiä rakenneratkaisuja tulkittu pelkistetyllä ja modernilla muotokielellä.

Kuvateksti
Vihdin siunauskappeli ja monitoimirakennus, havainnekuva on suuntaa-antava. Suunnitelmaan saattaa tulla vielä muutoksia eikä kuvassa näy kaikki rakennetekniset yksityiskohdat.

5.11.2021 12.41