Uutislistaukseen

Vuoden 2023 toimintaa ohjaava strateginen lause on Kohdataan!

WhatsApp Image 2023-05-11 at 13.02.08.jpeg

"Strategia antaa toiminnalle yhteisen suunnan." - Aarne Kiviniemi, työyhteisöjen valmentaja

Työyhteisöjen valmentaja Aarne Kiviniemi (kuvassa) ohjasi työskentelyä strategiapäivässä 10.5.2023. Työntekijät, luottamushenkilöt ja muut seurakuntalaiset yhdessä tekivät suunnitelmia siitä, miten strateginen kärki (kohtaaminen) toteutuisi mahdollisimman hyvin jatkossakin. 

Seurakunnassa toteutetun palautekyselyn perusteella ihmiset arvostivat kohdatuksi tulemisen lisäksi seurakunnassa järjestettyjä yhteisiä ruokailuja ja tapahtumia, joissa oli ruokailu järjestetty. Strategiaillassa heti tartuttiin tähän, kun ideoitiin mm. Toivon paikan yhteisöruokailuja järjestettäväksi kesälläkin - ehkä jo 2024? Toivon paikassa Nummelan seuriksella ja Vihdin seurakuntatalolla on voinut syödä edullisen lounaan (3e) tai ottaa ruuan mukaan. Kesäaikaan Toivon paikka on ollut perinteisesti kiinni.

Strategia-ajattelun lisäksi Aarne kannusti työntekijöitä ja seurakuntalaisia miettimään mahdollisimman konkreettisia toimintamalleja, jotka tukevat strategian toteutumista. Sitä, että jokainen tuntisi olonsa tervetulleeksi seurakunnan toimintaan mukaan ja tulisi kohdatuksi omana itsenään. Kohdataan!

Palautekyselyyn oli määräaikaan mennessä vastannut 235 ihmistä. Kiitos vastauksista!

Seuraava strategiapäivä järjestetään syyskuussa (6.9.2023).

Lisätietoja seurakunnan strategiatyöstä:

11.5.2023 13.15