Uutislistaukseen

Haudankallion eteläosan metsänhoitohanke

Karttakuva Vihdin kirkonkylältä, jossa näkyy mm. Haudankallio

Vihdin kirkonkylässä sijaitseva Haudankallion alue on yksi kylän maisema- ja kulttuurihistoriallisesti merkittävimpiä lähivirkistysalueita. 

Maanomistajana Vihdin seurakunta on vastuussa alueen turvallisuudesta yhdessä maata vuokranneen Vihdin kunnan kanssa.

Vuosien aikana liikkumisturvallisuuden oltua uhattuna, seurakunnan omistamilta Haudankallion alueilta on poistettu yksittäisiä kaatuneita ja kaatumisvaarassa olevia puita. 

Viime vuosina on ilmennyt tarvetta laajemmille metsänhoidollisille toimenpiteille. 

Keväällä 2021 seurakunta on ollut hakemassa maisematyölupaa Vihdin kunnalta eteläiselle Haudankallion alueelle. Kyseessä on noin viidesosa kyläläisten Haudankallioksi mieltämästään paikasta; kiilamainen alue uimarannan ja kuntopolun läheisyydessä. Ks. karttakuvasta punaisella merkitty alue.

Ensimmäisessä kevään maisematyölupahakemuksessa arvio koski osaa eteläisen Haudankallion alueen puista; 50-70 kuusta ja tarvittaessa muita huonokuntoisia puita.

Maaliskuussa seurakunta on tarkentanut hakemuksensa koskevan vain kaikkein huonokuntoisimpia 10-15 kuusta kuntopolun ja uimarannan välittömässä läheisyydessä. Puita kaadettaisiin 3 vuoden aikana. 

Mikäli maisematyölupa myönnetään, toimeksiannon saaneet metsänhoidon asiantuntijat kartoittavat huonokuntoiset puut eri menetelmillä. 

Mahdolliset puunkaadot alkavat aikaisintaan lähes vuoden viiveellä, seuraavana talvena. 

Taloudellisesti tällainen puunkaato ei ole kannattavaa seurakunnalle; yksittäisiä puita poistettaessa maanomistajan puista saama tulo ei välttämättä kata edes korjuukustannuksia. 

Vihdin seurakunta ja toimeksiannon saaneet metsänhoidon ammattilaiset huolehtivat alueen turvallisuudesta ja tiedottamisesta alueella työskentelyn aikana. 

Lisätietoa
Janne Nummela
janne.nummela@evl.fi

Seurakuntapuutarhuri
Vihdin seurakunta

23.3.2021 13.07