Uutislistaukseen

Haettavissa nuorisotyönohjaajan viransijaisuus

8.7.2021 11.20

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANSIJAISUUS
Vihdin seurakunta

Oletko sinä etsimämme kristillisen kasvatustyön ammattilainen, mediaosaaja, joka on innostunut lasten ja nuorten kohtaamisesta?

Vihdin seurakunnassa on haettavana 6 kk:n nuorisotyönohjaajan viransijaisuus ajalle 1.9.2021 - 28.2.2022., joka jatkuu määräaikai-sena virkana 31.8.2023 saakka. Etsimme innostunutta ja tiimihen-kistä nuorisotyönohjaajaa osaksi Kasvutiimiä, lasten ja nuorten parissa tehtävään kristilliseen kasvatustyöhön.

Viran tehtävänkuva painottuu rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön ja erityisenä vastuualueena on isostoiminnan koordinointi ja kehittäminen. Nuorisotyön viikkotoiminnan ja yläkouluyhteistyön lisäksi sisältyy myös osallistumista rippikouluihin, koululaistyöhön sekä erilaisissa verkostoissa tehtävää yhteistyötä.

Painotamme valinnassa tiimityötaitoja ja arvostamme monipuolista verkko- ja mediaosaamista. Toivomme hakijalta kokonaisvaltaista näkemystä kristillisestä kasvatuksesta. Arvostamme myös ennakkoluulotonta ja rohkeasti kokeilevaa työotetta. Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä työskennellä oma-aloitteisesti.

Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen nuorisotyönohjaajan virkaan vaadittava tutkinto tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto. Myös valmistuvat huomioidaan.

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen (2.426,19 €/kk). Lisäksi maksetaan KirVESTES:n liitteen 1:24§ mukaista työkoke-mukseen perustuvaa kokemuslisää. Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää ennen valin-nan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen rikosrekisteriote. Työ alkaa 1.9.2021 lukien tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä sovelletaan 3 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja virasta antavat johtava nuorisotyönohjaaja Jari-Pekka Järvinen p. 0400 676 215 , jari-pekka.jarvinen@evl.fija nuorisotyöno-hjaaja Tuomas Tulenheimo p. 0400 785 883, tuomas.tulen-heimo@evl.fi.

Hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen jari-pekka.jarvinen@evl.fi viimeistään perjantaina 6.8.2021 klo 16.00 mennessä.