Kirkollinen vihkimiskäytäntö ei muutu

Uusi avioliittolaki tulee voimaan 1. maaliskuuta 2017. Laki mahdollistaa avioliiton samaa sukupuolta olevien kesken ja haastaa samalla kirkon opetusta avioliitosta.

Avioliittoon vihkimisestä evankelis-luterilaisessa kirkossa määrätään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa, ja näiden mukaan papin tulee vihkiminen toimittaa. Tämä koskee myös avioliittoon siunaamista. Kirkon avioliitto-opetuksen mukaan avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto, eikä papin oikeus vihkiä kirkolliseen avioliittoon muutu uuden lain myötä.

Kirkon jäsenillä, papeilla ja myös piispoilla on kuitenkin erilaisia näkemyksiä ja painotuksia avioliittoasiassa.

Mikä kirkossa muuttuu 1.3.?

  • Avioliittolain mukaan kirkolla on uuden lain voimaan tultua edelleen oikeus päättää itse vihkimiskäytännöistään.
  • Uusi laki ei luo papeille velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia henkilöitä avioliittoon.
  • Papin tekemä samaa sukupuolta olevan parin vihkiminen on kuitenkin pätevä, mikäli vihittäessä on noudatettu avioliittolaissa säädettyjä vihkimisen ehtoja ja muotoa.
  • Jos pappi vihkii samaa sukupuolta olevan parin, vihittäville seuraamuksia ei synny. Mahdolliset seuraamukset papin osalta käsittelee tuomiokapituli.

Entäs Vihdissä?

  • Espoon hiippakunnan seurakunnat - Vihdin seurakunta mukaan lukien - eivät aio toimittaa uuden avioliittolain mukaisia vihkimisiä kirkoissaan ja kappeleissaan.
  • Samaa sukupuolta oleville pareille voidaan pitää rukoushetki kirkossa siviilivihkimisen jälkeen sekä hääjuhla seurakunnan tiloissa.
  • Rukoilu kaikkien ihmisten puolesta kuuluu seurakunnan normaaliin messukäytäntöön.
  • Avioliiton esteiden tutkinta on osa kirkon viranomaistehtävää.